IVV Mærker for 6500 KM + 7000 KM + 7500 KM + 8000 KM

 

 

IVV - Internationaler Volkssportverband

Det Internationale Folkesports Forbund

International Federation of Popular Sports

Den Danske afdeling af IVV er DMF Dansk Motions Forbund – som er en landsorganisation af foreninger, selvejende institutioner og lignende, som har motionssport (vandring, cykling og svømning m.v.) som hovedaktivitet.

 

Dansk Motions Forbund blev stiftet den 27. oktober 1973 og har i dag ca. 80 medlemsforeninger med i alt ca. 10 000 medlemmer. Medlemsforeningerne afvikler årligt ca. 250 motionsarrangementer.

 

 

Kendetegnet for motionssportsarrangementer godkendt af Dansk Motions Forbund er:

 

•De finder sted i naturskønne omgivelser på tydeligt afmærkede ruter af forskellig længde, så alle kan være med.

•Gennemførelse af ruterne skal ske inden for en meget rimelig tidsfrist uden konkurrencemoment og tidtagning.

•Alle uanset alder og kondital kan deltage.

•Alle kan deltage for et af DMF godkendt startgebyr, på kr. 18,00.

•Såfremt man ønsker foreningens belønning (nål, bjælke, medalje, mærke mm), vil startgebyret være højere.

•Der er rig lejlighed til socialt samvær med nye og gamle venner, lige som hele familien kan følges ad.

•Servicen er i højsædet!

•Dansk Motions Forbund koordinerer medlemmernes arrangementer, således at der i videst muligt omfang er motionssportsarrangementer hver weekend i alle egne af landet.

 

Kilometer Mærker

 

Disse mærker kan erhverves ved deltagelse i arrangementer ved march & motions foreninger der er medlem af det International Folkesports Forbund - IVV.

Der erhverves et nyt mærke for hver 500 Km der er tilbagelagt under deltagelse i IVV marcher

IVV KM mærker

IVV Mærker for 500 KM til 4000 KM

IVV Mærker for 4500 KM + 5000 KM + 5500 KM + 6000 KM

IVV deltager mærker

Denne type af mærker tildeles efter deltagelse i et vist antal IVV arrangementer.

Bronze for deltagelse i 10 IVV arrangementer, sølv for 30 samt guld for 50 arrangementer.

Guld mærke med sølv-egeløv - for deltagelse i 75 Internationaler Volkssportverband arrangementer.

Guld mærke med guld-egeløv - 100 IVV arrangementer.

 

Mærker for deltagelse i 125 til 200 IVV arrangementer.

 

Mærker for deltagelse i 225, 250, 275, 300, 325 & 350 IVV arrangementer.

Stof mærke fra IVV - Internationaler Volkssportverband

Stof mærke fra Dansk Motions Forbund, den Danske del af IVV.