CORYSAN.NET

Military Insignias

United Nations

Decorations & Medals

UNFICYP
UNPROFOR
UNGCI

I forbindelse med deltagelse i såkaldte "Peace Keeping" eller "Freds Skabende" missioner i udlandet tildeles der efter et stykke tid en missions medalje.

 

For UN medaljer er det normalt 90 dages tjeneste og for NATO medaljer er det 30 dages tjeneste.

UN Medalje for tjeneste ved UNFICYP på Cypern.

UN Medalje for tjeneste ved UNPROFOR i Kroatien.

UN Medalje for tjeneste ved UNGCI i Irak.