CORYSAN.NET

Military Insignias

Danish Military Badge

Combat Shooting

BESTEMMELSER FOR FELTSKYTTEMÆRKET

 

 

1. DISCIPLINER

Prøven til feltskyttemærket består af en feltskydning med følgende våben:

• Gevær M/75.

• Gevær M/95 med eller uden optisk sigte (OP).

• Karabin M/96 med eller uden OP.

• Let maskingevær M/62 på støtteben, med eller uden OP.

• Maskinpistol M/49.

 

2. GENNEMFØRELSE

Prøven gennemføres på selvmarkerende feltskydebane (SF-bane).

 

2.1. Henvisning, generelle bestemmelser.

Feltskyttemærkeskydningen gennemføres i overensstemmelse med de administrative bestemmelser anført i de pågældende våbenreglementer (se næste punkt).

 

2.2. Henvisning, våbenreglementer.

• HRN 111-001, "5,56 mm gevær M/95 OP og karabin M/96 OP".

• HRN 111-002, "9 mm maskinpistol M/49".

• HRN 111-006, "7,62 mm gevær M/75".

• HRN 111-007, "7,62 mm maskingevær M/62".

 

3. KRITERIER FOR ERHVERVELSE AF FELTSKYTTEMÆRKET

Pointkravene (antal trufne skiver) for erhvervelse af feltskyttemærket er forskelligt afhængig af våbnet og dets sigtemidler. Kravet for opnåelse af mærket er anført i skydeprogrammet for de under pkt. 2.2. nævnte våbenreglementer.

 

4. SÆRLIGE BESTEMMELSER

Bestemmelser for feltskyttemærkeskydning med Pistol M/49 vil på det nuværende uddannelsesgrundlag ikke blive udarbejdet.

 

Skydning Feltskytte