CORYSAN.NET

Military Insignias

Danish Military Badge

Rifle Shooting

BESTEMMELSER FOR GEVÆRMÆRKET

 

1. DISCIPLINER

Prøven til geværmærket består af en skyttemærkeskydning med et af følgende våben:

• Gevær M/75 (GV M/53-17).

• Gevær M/95 med eller uden optisk sigte.

• Karabin M/96 med eller uden optisk sigte.

 

2. GENNEMFØRELSE

Prøven gennemføres enten på traditionel langdistanceskydebane (TL-bane) eller på selvmarkerende langdistanceskydebane (SL-bane).

 

2.1. Henvisning, generelle bestemmelser.

Prøven gennemføres i overensstemmelse med skyttemærkeskydningens gennemførelse som anført i HRN 201-2, "Skydereglement for håndskydevåben del II" (SKH -II).

 

2.2. Henvisning, våbenreglement GV M/75.

For gevær M/75 anvendes det i HRN 111-006, "7,62 mm GV M/75" anførte skydeprogram for skyttemærkeskydning.

 

2.3. Henvisning, våbenreglement GV M/95 & K M/96, med og uden OP.

For gevær M/95 og karabin M/96 anvendes det i HRN 111-001, "5,56 mm GV M/95 og karabin M/96" anførte skydeprogram for skyttemærkeskydning.

 

2.4. Særregel for søværnet.

For personel til grunduddannelse til slædepatruljen SIRIUS kan skyttemærkeskydningen gennemføres med GV M/53 (17). Reglementarisk henvisning hertil er: HRN 111-005 "Reglement for 7,62 mm GV M/53 (17)". Skydeprogrammet fremgår af fagplanen i grundkursus for personel til slædepatruljen SIRIUS (HKS kursus nr.: 113).

 

3. KRITERIER FOR ERHVERVELSE AF GEVÆRMÆRKET

Pointkravene for erhvervelse af geværmærket er forskellige afhængig af våbentypen og dets sigtemidler.

Nedennævnte specifikke pointkrav er gældende.

 

3.1. Gevær M/75, gevær M/95 og karabin M/96, uden OP.

•Bronze: 132 point.

•Sølv: 154 point.

•Guld: 174 point.

 

3.2. Gevær M/95 OP og karabin M/96 OP.

•Bronze: 137 point.

•Sølv: 168 point.

•Guld: 181 point.

 

3.3. Gevær M/53 (17).

•Bronze: 115 point.

•Sølv: 130 point.

•Guld: 146 point.

Skydning Gevær