CORYSAN.NET

Military Insignias

Danish Military Badge

Submachine Gun Shooting

BESTEMMELSER FOR MASKINPISTOLMÆRKET

 

1. DISCIPLINER

Prøven til maskinpistolmærket består af en skyttemærkeskydning med maskinpistol M/49.

 

2. GENNEMFØRELSE

Prøven gennemføres enten på traditionel langdistanceskydebane (TL-bane) eller på selvmarkerende langdistanceskydebane (SL-bane).

 

2.1. Henvisning, generelle bestemmelser.

Prøven gennemføres i overensstemmelse med skyttemærkeskydningens gennemførelse som anført i HRN 201-2, "Skydereglement for håndskydevåben del II" (SKH II).

 

2.2. Henvisning, våbenreglement for MP M/49.

For maskinpistol M/49 anvendes det i HRN 111-002, "9 mm maskinpistol M/49" anførte skydeprogram for skyttemærkeskydning.

 

3. KRITERIER FOR ERHVERVELSE AF MASKINPISTOLMÆRKET

For erhvervelse af maskinpistolmærket gælder følgende pointkrav:

•Bronze: 119 point.

•Sølv: 152 point.

•Guld: 185 point.

 

Skydning Maskinpistol