Her er min personlige samling af "Faldskærms-Vinger".

 

Jeg gennemførte min Faldskærms-Grund-Uddannelse ved den Britiske Hær da jeg var tjenestegørende ved UN styrken på Cypern i 1985/86.

Kurset blev gennemført ved Cyprus Joint Service Adventure Training Centre (CJSATC) – Parachute Wing (CCSPC) på Kingfield Airstrip som er beliggende i Eastern Sovereign Base Area (ESBA) i Dhekelia.

The Cyprus Combined Services Parachute Centre (CCSPC) er et Britisk militært trænings center der blandt andet også er tilknyttet The British Parachute Association (BPA).

Uddannelserne på dette center er normalt for Britisk personel tjenestegørende ved de Britiske enheder på Cypern, men andre (både militære og civile) kan såfremt at der er ledig kapacitet være heldig og få tilbudt en plads…   

Cyprus Combined Services Parachute Centre (CCSPC)
Cyprus Combined Services Parachute Centre (CCSPC)
DANCON PARA

Cyprus Combined Services Parachute Centre (CCSPC)

Dette kursus medførte desværre ikke en tildeling af den Britiske Militære Faldskærmsvinge.

Dette medførte (naturligvis) indførelsen af et uofficielt lommemærke for de Danske kursister som Dancon Para.


Da lysten til at erhverve en ”rigtig” militær faldskærmsvinge stadig var tilstede efter min tjeneste ved UNFICYP på Cypern skulle der ikke mange overvejelser til da der pludselig opstod en chance for at erhverve det militære faldskærms emblem fra den Sovjetiske hær.

Mærket blev erhvervet ved en tur i det tidligere Østtyskland i 1994 – der blev sprunget fra gamle Antonov AN-2 fly med en lettere brugt russisk militær faldskærm.

Ganske interessant oplevelse – dog var der et enkelt problem ved denne tur, der var flere østtyskere på flyvepladsen end russere, ja der var faktisk ingen russere overhovedet…

Et eksempel på hvad en driftig ”forretnings-mand” fra Viborg området var i stand til at organiserer for hjemmeværnsfolk og andre soldater der drømte om at få en militær faldskærmsvinge.

 

Desværre har der gennem årerne været en hel del tilfælde hvor folk trods en særdeles høj betaling ikke har erhvervet en officiel faldskærmsvinge – men kun fået udleveret et mærke der bestemt ikke var officiel på nogen måde – naturligvis trods diverse løfter og forklaringer om at det hele var ganske officiel og godkendt af de relevante myndigheder.

En praksis der kun kan betegnes som SVINDEL & HUMBUG!

USSR Parachute Badge


I 1994 deltog jeg sammen med personel fra Jægerkorpset & Patrulje Kompagni – Danske Division i et videregående militært faldskærmskursus i Belgien.

Kurset blev afholdt på den Belgiske Hærs Faldskærmsskole i Schaffen -"Trainingscentrum voor Parachutisten"

Der blev blandt andet også sprunget fra Ballon – ganske spændende at springe fra en gondol ophængt under en gammel spærre ballon.

Endelig blev det til en helt officiel faldskærmsvinge!

Belgien - Militair A Brevet van Parachutist.

Efter tjeneste i Bosnien og Irak var det i år 2000 igen tid til at genoptage faldskærmsspring – jeg meldte mig ind i EMPA (Association Européenne de Parachutisme Militaire) som på det tidspunkt var en seriøs organisation for personel der havde rødder i forskellige landes faldskærms enheder.

Jeg var aktiv i EMPA i en del år hvor jeg fik mulighed for at springe og erhverve forskellige landes faldskærms vinger.

Desværre er EMPA stille og roligt døet hen efter specielt at U.S. Army ikke længere havde ”tid” til at deltage samt en krig mellem den tyske formand og stort set alle andre, beklageligt…

Brevet Parachutisme Militaire Européen - Bronce

Faldskærmsvinge fra EMPA.

Skoczek Spadochronowy Wojsk Powietrznodesantowych.

Faldskærmsvinge fra den Polske Hær.

Fallschirmsprungabzeichen des Fallschirmjäger-Traditionsverbandes Ost

Faldskærmsvinge fra foreningen af tidligere Fallschirmjägerer fra DDR.

Fallschirmspringerabzeichen der Bundeswehr - her udført som ordensbånd til udgangs uniform, total ureglementeret ifølge de officielle Tyske bestemmelser, men meget brugt blandt Tyske reservisten..

Fallschirmspringerabzeichen der Bundeswehr.

Erhvervet i forbindelse med træning ved Kommando Spezialkräfte - KSK.

Som det er normal kutyme i NATO efter en ”Joint Airborne Operation” er jeg blevet tildelt faldskærmsemblemet fra den amerikanske hær.


En spændende oplevelse at få overrakt en faldskærmsvinge der har så meget historie som lige netop denne vinge! At det så er Generalen der er chef for SOCEUR og hans Command Sergeant Major der står bag gør ikke oplevelsen mindre – og ja – naturligvis anvendes der ikke holdere til nålene – mærket ”monteres” direkte på uniformen….

U.S.Army Parachute Badge


Her er vist med enheds underlag (ovals) fra to af de enheder som jeg har sprunget sammen med:

  • United States Special Operations Command Europe - SOCEUR
  • E Company 51st Infantry Regiment (Airborne)(Long Range Survilance)

Navn & Faldskærmsvinger til flyverjakke; disse mærker er fremstillet lokalt i Afghanistan.

Faldskærmsvinge fra The Holy Military Order of Saint Adrian and Saint Sebastian - en Amerikansk Orden (Ordens selskab) for personer der har været tjenestegørende i de væbnede styrker, der optages også personer fra andre lande end USA som medlemmer.

Faldskærmsvingen kan kun tildeles medlemmer af ordnen der har gennemført en militær faldskærmsuddannelse.

The Holy Military Order of Saint Michael - en International Militær Loge for personel der har gennemført en militær faldskærmsuddannelse.

The Holy Military Order of Saint Adrian and Saint Sebastian

The Holy Military Order of Saint Michael

Mærker/emblemer anlagt på forskellige uniforms typer.

Uniformsbestemmelser for Hæren (UBH HRN 312-011) er den 25 maj 2007 blevet væsentligt ændret på et par meget vigtige områder.

Det er nu tilladt at bære udenlandske faldskærmsvinger på Dansk uniform!

De punkter for reglementet der har særlig interesse er her gengivet:


9.2. UDDANNELSESEMBLEM


9.2.1. Generelle bæringsbestemmelser.


Der må anlægges op til to uddannelsesemblemer uanset antallet af erhvervede.

Udenlandske faldskærmsvinger må bæres permanent, idet der maksimalt må anlægges to faldskærmsvinger.

Såfremt den ene er dansk, må der således anlægges én udenlandsk faldskærmsvinge.

Af de i nærværende afsnit omtalte danske emblemer, må der anlægges maksimalt to uddannelsesemblemer ad gangen.

Udenlandske faldskærmsvinger kan anlægges på de samme uniformer som den danske.


10.3. UDENLANDSKE UDMÆRKELSESTEGN


10.3.1. Bæringsbestemmelser.


Udenlandske militære udmærkelses- eller uddannelsestegn, der er erhvervet i forbindelse med tjeneste eller uddannelse i udlandet, kan anlægges permanent, dog kan der maksimalt anlægges ét udenlandsk uddannelses- eller udmærkelsestegn ad gangen.

Mærker som er erhvervet som høfligheds- eller venskabsgaver, kan kun anlægges under tjeneste i det land hvori de er erhvervet.

Udenlandske uddannelses- eller udmærkelsestegn kan anlægges på uniform M/84 og M/69.