Hærvejs-marchen gennemføres i juni måned med udgangspunkt på Viborg Kaserne.


Der skal gennemføres en rute på op til 2 x 45 Kilometer i det kønne og kuperede midtjyske teræn omkring Viborg.


Det er den største og mest kendte march i Danmark, normalt med omkring 6000 - 7000 deltagere.


Hærvejs-marchen er Dansk IML march.


Hærvejs-march medaljerne er desværre ikke officielt anerkendte Danske medaljer...

De må ifølge uniforms bestemmelserne således IKKE anlægges på Forsvarets uniformer.

Dog har der i mange år været set lidt stort på denne bestemmelse, specielt ved Prinsens Livregiment på Viborg Kaserne.

Ved PLR var holdningen at alt personel mindst en gang skulle have gennemført Hærvejs-marchen. Den nuværende protektor for marchen HKH Prins Joachim gennemførte således marchen da han var tjenestegørende officer ved Prinsens Livregiment.

Det var faktisk et krav fra Regiment chefens side (Oberst Jens Kristian Lund), at den blev båret enten som medalje eller som ordensbånd.

Efter sammenlægningen af PLR og JDR er der ikke længere nogen steder i det Danske Forsvar hvor man med bare lidt god samvittighed kan bære medaljen - synd!

Hærvejsmarch - 1 år
Hærvejsmarch - 5 år
Hærvejsmarch - 9 år
Hærvejsmarch - 2 år
Hærvejsmarch - 6 år
Hærvejsmarch - 3 år
Hærvejsmarch - 7 år
Hærvejsmarch - 4 år
Hærvejsmarch - 8 år
Hærvejsmarch - 10 år
Hærvejsmarch - 15 år
Hærvejsmarch - 20 år
Hærvejsmarch - 25 år
Hærvejsmarch - 11 år
Hærvejsmarch - 16 år
Hærvejsmarch - 21 år
Hærvejsmarch - 12 år
Hærvejsmarch - 17 år
Hærvejsmarch - 22 år
Hærvejsmarch - 13 år
Hærvejsmarch - 18 år
Hærvejsmarch - 23 år
Hærvejsmarch - 14 år
Hærvejsmarch - 19 år
Hærvejsmarch - 24 år
2020 Corona Award

CORONA 2020


I 2020 var hele verden hårdt ramt af Corona Pandemien, dette medførte at stort set alle internationale vandrings aracementer blev aflyst.

Som et alternativ til de aflyste arrangementer blev begrebet ”virtuel march” opfundet. Du vandre lokale ruter og registrer din vandring på GPS hvorefter du indsender dit resultat til arrangøren af den virtuel march.


Hærvejsmarchens virtuel march varede over et halt år hvor du kunne indrapportere alle dine vandrede kilometer…

2020 Corona Award

CORONA 2021


Også i 2021 var hele verden hårdt ramt af Corona Pandemien, dette medførte at stort set alle internationale vandrings aracementer blev aflyst.

Som et alternativ til den aflyste Hærvejsmarch blev der åbnet op for muligheden for at gå den normale rute i Viborg. Man havde mulighed i en hel uge til det, så deltagerne var spredt ud over et stort tidsrum samt alt festivitas var aflyst.

I 2014 er reglerne blevet ændret så alle ruter nu tildeles den samme medalje, det er samtidig blevet frit selv at vælge hvor langt man ønsker at gå.


Du kan nu få Hærvejsmarch medaljen ved at gennemføre en rute på 2 X 10 KM...


 

Indtil ændringerne i 2014 fandtes der også en mindre rute på 2 x 20 Km for dem der ikke har mod på at gennemføre den fulde march på 2 x 45 Km.

 

Denne rute blev meget brugt af hold fra forskellige firmaer fra Viborg området der benytter muligheden for at lave noget sammen, ligeledes er der mange enkelt personer der går med for ”hyggens” skyld…

 

Da ruten var lige netop lang nok til at opfylde IML kravet om mindst 20 Km per dag er der også en del udlændinge der benyttede muligheden for at få den Danske IML spange på den ”billige” måde…

 

Jeg har selv sprunget over hvor gæret er lavest og deltaget på denne rute to år…

1 ÅR

2  x 20 Km Medaljen - denne serie af medaljer er udgået fra 2014!

2 ÅR

To tal for to gemnnemførte marcher 2  x 20 Km - denne serie af medaljer er udgået fra 2014!

Hold plakette
Hold plakette

Hold plakette


Indtil de store ændringer af reglerne i 2014 blev der til de hold der gennemførte marchen tildelt en hold plakette.

For de militære hold skulle der gennemføres en march på 2 x 45 km med mindst 12 personer.

50 års jubilæums mærke 2018

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2018

Hærvejsmarchen 2013

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2013

50 års jubilæums mærke 2018

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen 2012

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2012

Mini medaljer - Hærvejsmarchen

4 cm høje miniature medaljer til brug på hatte, rygsække osv.