Nijmegenmarchens historie


March er en årtusindgammel militær disciplin. Som følge af den tekniske udvikling har den fået stadig mindre betydning, men den indgår dog stadig i et vist omfang som en del af den fysiske uddannelse og træning.


I 1907 fik en løjtnant fra Arnhem ideen om en march til Breda over fire marchdage. Ideen blev i første omgang afvist, men i 1908 efter stiftelsen af det hollandske forbund for fysisk træning, NBvLO, blev idéen taget op, og sammen med fire dages ridning, cykling og roning blev den første firedages march gennemført i september 1909.


Arrangørerne fik fra starten den hollandske dronnings tilladelse til, at marchens medalje udformet som et femtakket måtte anlægges på uniformen.


Da marchen blev gennemført 1916 efter to års pause på grund af første verdenskrig, deltog der 151 - heraf 62 civile, hvoraf den ene kvinde. I 1928 blev marchen international i forbindelse med de Olympiske Lege i Amsterdam.


Krigspause og store præstationer I 1940 var man nået så langt, at programmet for marchen var trykt, men den 16. juni blev det endeligt besluttet, at arrangementet skulle aflyses på grund af den sikkerhedspolitiske situation, men allerede i 1946 havde Nijmegen sin 4-dages march tilbage; 4.011 personer i dårlig fysisk form, i lånte sko eller kasserede canadiske støvler, travede i dette år ud af meget dårlige veje, men på trods af omstændighederne måtte kun seks procent give op.


I 1955 var der for første gang flere end 10.000, der gennemførte marchen, og i 1958 modtog NBvLO prædikatet "Kongelig", så marchen siden da er arrangeret af Det Kongelige Hollandske Forbund for fysisk træning, KNBLO. 


Den 60. 4-daagse march i 1976 blev uforlignelig og blandt andet markeret af et 56 mand stort danske militærhold, der var kommet til fods fra København - i alt 650 km.


I 1985 var det første gang, at en deltager, fru Mies Klaver-Budding, gennemførte for 50. gang!


Den stigende interesse for Nijmegenmarchen, såvel i Holland som i udlandet, og det stigende antal deltagere viser, at den ånd, der driver mennesker til at finde sammen, forny gamle venskaber og etablere nye, stadig er til stede

Nijmegen march medalje - Gennemført første gang
Nijmegen march medalje - Gennemført fem gange
Nijmegen march medalje - Gennemført to gange
Nijmegen march medalje - Gennemført seks gange
Tal til ordensbånd - Gennemført Nijmegen march tre gange
Tal til ordensbånd - Gennemført Nijmegen march 7 gange.
Tal til ordensbånd - Gennemført Nijmegen march fire gange
Tal til ordensbånd - Gennemført Nijmegen march 8 gange.

Medaljer fra KNBLO - Nijmegen Vierdaagse

Medalje for cykel-ordonans


Alle hold på over 11 deltagere kan have en cykel ordonnans med


Ordonnansens opgave er at være holdets "praktiske gris" en opgave der er mindst lige så omfattende som at være gænger...

Medalje for cykel-ordonans
Ordonnans medalje - 2 år
Ordonnans medalje - 5 år
Ordonnans medalje - 3 år
Ordonnans medalje - 6 år
Ordonnans medalje - 4 år
160 KM Nijmegen march

Stofmærke fra Nijmegen marchen i Holland.

4 x 40 KM Militær rute.

Souvenir-mærke fra den 65. Nijmegenmarch i Holland 1981

Hold Medalje

 

Alle hold på over 11 deltagere der gennemføre marchen modtager en hold medalje.

Marchen der kun varede en dag...


Den 90. Nijmegen march i 2006 var meget speciel.


Efter flere døds fald og mange syge blev marchen aflyst dette år efter kun en dag – ingen medaljer blev udleveret, dog fik deltagerne dette mærke som erindring.

Dette mærke er af KNBLO tænkt monteret på ordensbåndet og indgår nu som sådant som en del af den officille medalje.

Nijmegen 2006 - Erindrings mærke

Jubilæums mærke for den 75 march i 1991


Alle der deltog i Nijmegen marchen i 1991 blev tildelt marchens 75 gangs  jubilæums mærke.


Dette mærke er af KNBLO tænkt monteret på ordensbåndet og indgår nu som sådant som en del af den officille medalje.

Jubilæums mærke 1991

Jubilæums mærke for den 100 march i 2016


Alle der deltog i Nijmegen marchen i 2016 blev tildelt marchens 100 gangs  jubilæums mærke.

Desværre lykkedes det for den Danske Militære Nijmegen Delegation at "miste" en del af disse mærker hvorfor en stor del at de Danske militære enkeltgængere ikke fik dette!

Efterfølgende har det desværre ikke været mulig at skaffe de manglende mærker ved KNBLO...

Både Hollænderns og den Danske Nijmegen Delegation har ikke vist nogen som helst seriøs vilje til at løse dette problem - meget skuffende!


Dette mærke er af KNBLO tænkt monteret på ordensbåndet og indgår nu som sådant som en del af den officille medalje.

Jubilæums mærke 2016

CORONA


I 2020 - 2022 var hele verden hårdt ramt af Corona Pandemien, dette medførte at stort set alle internationale vandrings arrangementer blev aflyst.

Som et alternativ til de aflyste arrangementer blev begrebet ”virtuel march” opfundet. Du vandre lokale ruter og registrer din vandring på GPS hvorefter du indsender dit resultat til arrangøren af den virtuel march.


Nijmegen marchens virtuel march blev gennemført på de samme fire dage som den ”normale” Nijmegen march i Holland. Vi gennemførte fire ture i det dejlige kuperede Midtjyske Søhøjland.

De Alternatieve Vierdaagse 2020

De Alternatieve Vierdaagse 2020

De Alternatieve Vierdaagse 2020

Souvenir-mærke 2020

De Alternatieve Vierdaagse 2021

De Alternatieve Vierdaagse 2021

De Alternatieve Vierdaagse 2021

Souvenir-mærke 2021

De Alternatieve Vierdaagse 2022

De Alternatieve Vierdaagse 2022

De Alternatieve Vierdaagse 2022

Souvenir-mærke 2022

Souvenir-mærke fra Dansk Nijmegen Deligation 2014

2015

Souvenir-mærke fra Dansk Nijmegen Deligation 2015

2016

Souvenir-mærke fra Dansk Nijmegen Deligation 2016