Vojenský pochod Česká Republika

Vojenský pochod Česká Republika - Første tildeling

Medalje for første års deltagelse i marchen

Vojenský pochod Česká Republika - Anden tildeling

Medalje for andet års deltagelse i marchen

Vojenský pochod Česká Republika - Tredje tildeling

Medalje for tredje års deltagelse i marchen

Vojenský pochod Česká Republika - Forside

Forside af medaljen

Vojenský pochod Česká Republika - Bagside

Bagside af medaljen

Pochod české státnosti

Pochod české státnosti - Første tildeling

Medalje for første års deltagelse i marchen

Pochod české státnosti - Anden tildeling

Medalje for andet års deltagelse i marchen

Pochod české státnosti - Forside af medaljen
Pochod české státnosti - Bagside af medaljen

For- & Bagside af medaljen

Slavkovského Pochod

Austerlitz March

Slavkovského Pochod - Første gangs tildeling af medaljen

Medalje for første års deltagelse i marchen

Slavkovského Pochod - Anden gangs tildeling af medaljen

Medalje for andet års deltagelse i marchen

Slavkovského Pochod - Første gangs tildeling af medaljen

Bagside af medaljen

Første års deltagelse

Slavkovského Pochod - Anden gangs tildeling af medaljen

Bagside af medaljen

Andet års deltagelse

Military Death March

Military Death March

Pamětní medaile

Military Death March - Forside af medaljen

Military Death March

Pamětní medaile

Forside af medalje

Military Death March - Bagsiden af medaljen

Military Death March

Pamětní medaile

Bagside af medalje