Danish Military

Beret & Collar Badges

Denne side viser de Baret & Regimentsmærker som jeg har anvendt.


I forbindelse med min tjeneste i Hæren som både fast tjenestegørende og med rådighedskontrakt samt som aktiv i Hjemmeværnet har jeg siden 1980 oplevet en ganske stor del af sammenlægninger og flytninger af Regimenter og Enheder.

Dette har resulteret i det store antal af forskellige Baret mærker fra HRN og HJV som jeg har anvendt…


Mærkerne anlægges i Hæren og Hjemmeværnet med et farvet filt underlag der angiver hvilken enhed man kommer fra.


  • Karmoisinrød = Stab
  • Højrød = l Bataljon
  • Hvid = ll Bataljon
  • Blå = lll Bataljon
  • Gult = lV Bataljon
  • Sort = V Bataljon


Der indgår tre mærker i et "sæt" - der bæret et mærke på hver revers, et såkaldt retvendt (venstre side) samt et spejlvendt (højre side) på udgangsuniform M/69.

Der ud over anvendes der et "retvendt" mærke i Baretten.

Stab & Stabsbatteri / 24 Artilleriafdeling / Sønderjyske Artilleriregiment

1983-87


Stab & Stabskompagni / DANCON 43 & 44 / UNFICYP

"1985-86"

1 Opklaringseskadron / V Bataljon / Jyske Dragonregiment

1987-91


Stab & Stabskompagni / Militærregion lll / Slevigske Fodregiment

1995-97

A-COY / DANBAT / UNPROFOR

"1993"


Stab & Stabskompagni / Militærregion lll / Slevigske Fodregiment

1995-97

United Nations Guard Contigent in Iraq

Anlagt på blå UN-Security uniform.

"1995-96"

Stab & Stabskompagni / ll Bataljon / Prinsens Livregiment

1997-2005

Hovedkvarters – Kompagni / Nordisk-Polsk Kampgruppe / SFOR 9

"2000"


Training & Support Element - Baltic Squadron 12 / Jyske Dragonregiment

2005


ARMY

Stab & Stabsbatteri / Uddannelsesafdelingen / Nørrejyske Artilleriregiment

1983


Hjemmeværnskompagni 2504 Silkeborg

Mærkerne blev anvendt uden filt underlag.

1980 - 2001


I midten af 80'erne blev der af 1 DEL HJVK 2504,

anvendt mærker der var forsølvet

Hærhjemmeværnskompagni Silkeborg

1/10 2005 - 22/8 2008


Hærhjemmeværnskompagni Silkeborg

01/01 2011 - 01/01 2018

Hærhjemmeværnskompagni Silkeborg

01/01 2018 - ?

Hærhjemmeværnskompagni Silkeborg

22/8 2008 - 31/12 2010

Hærhjemmeværnskompagni 2287 Silkeborg

2001 - 1/10 2005

ARMY NATIONAL GUARD

Afdelings-mærke med Kokarde til Flyverblå Baret M/04


AIR FORCE

CSLI Baret mærke

til Blå Baret

CSLI Stabsofficer baret mærke til sort baret

Veteranmærket - dette mærke anvendes  i baretten sammen med et "normalt" baret mærke ved særlige lejligheder.

ASSOCIATIONS