UN Militær Politi


Anvendt under de glade UNPROFOR dage i Kroatien.

Der var en del problemer hver gang UN køretøjer skulle passerer Sisak-Crossing - Serberne ville undersøge hvad køretøjerne medbragte, dette var naturligvis total uacceptabelt for DANBAT.

Kun UN MP måtte undersøge UN køretøjer, desværre var der kun ganske få af disse i Sector-Nord så løsningen blev at udnævne nogle ”midlertidige” MP fra A-COY.

Så pludselig var der altid et par Danske MP ved Sisak-Crossing, sådan kan et problem også løses!

UN Militær Politi

UN Militær Politi

Armlet i sløringsstof M/84.


En let løsning på et problem – hvorledes undgår man at sy mærker på en uniform, man opfinder en Armlet!

Det er mulig at det ikke ødelægger uniformen så meget som hvis mærkerne var syet direkte på – men desværre ser det meget ”billig” ud når en sådan armlet hænger og dasker på ærmet. En løsning jeg aldrig selv har brugt hvor jeg kunne slippe for det….

Armlet i sløringsstof M/84.

Armlet i sløringsstof M/84.

Armlet i stof M/84.


Lige som med armletten i sløringsstof er der her tale om et forsøg på at undgå at der slides/ødelægges uniformer i forbindelse med UN/NATO tjeneste.

Da de fleste mærker der anvendes under tjeneste i udlandet kun anvendes cirka et halv år er det vel ok at man spare lidt på syningen og i stedet for bruger disse armletter – selv om det ser noget ”billig” ud!

Armlet i stof M/84

Armlet i stof M/84

Fjende armbind.


Dette armbind bæres af det personel der under en øvelse er "Fjender" - her gælder det om at få gjort armbindet så beskidt og placeret på en måde så man ikke umiddelbart kan erkendes som tilhørende "rød" part i øvelsen.

Specielt 1 OPK ESK var kendt for at have gjort det til lidt af en kunstart at skjule armbindet samt "glemt" navnemærke, gradstegn samt nummerplader på køretøjerne - her var der tale om en totalt anonym styrke....

Fjende armbind

Kampdommer armbind.


Et stykke udrustning som alle soldater med respekt for sig selv altid har liggende i lommen – således at det hurtig kan anlægges når det er ved at gå galt under en øvelse.

Særdeles praktisk lige pludselig at kunne være neutral…

Kampdommer armbind.

Kampdommer armbind.

Rødekors armbind.


Anvendt i hjemmeværnet i forbindelse med uddannelse som gruppesanitetsmand.

Rødekors armbind

Rødekors armbind.

Underafdelings Fangsnor.

Anvendt af Stabskompagniet ved DANCON UNFICYP

Rødekors armbind

HQ COY - DANCON UNFICYP