CORYSAN.NET

Military Insignias

Danish Military Badge

Pistol Shooting

BESTEMMELSER FOR PISTOLMÆRKET

 

1. DISCIPLINER

Prøven til pistolmærket består af en skyttemærkeskydning med pistol eller revolver Colt Cobra.

 

2. GENNEMFØRELSE

Prøven gennemføres på pistolbane med duelanlæg.

 

2.1. Henvisninger, generelle bestemmelser.

Prøven gennemføres i overensstemmelse med skyttemærkeskydningens gennemførelse som anført i HRN 201-2, "Skydereglement for håndskydevåben del II" (SKH II).

 

2.2. Henvisning, våbenreglement for P M/49.

For pistol M/49 anvendes det i HRN 111-003, "9 mm pistol M/49" anførte skydeprogram for skyttemærkeskydning.

 

2.3. Særregel for flyvevåbnet.

I flyvevåbnet kan kamppiloter erstatte pistol M/49 med revolver Colt Cobra, idet skydeprogram nr. SM 1 til SM 3 anvendes i henhold til de i RFLV 183-10 anførte krav.

 

2.4. Særregel for søværnet.

For personel til grunduddannelse for slædepatruljen SIRIUS, kan skyttemærkeprøven aflægges på 10 mm pistol Grock 20. Herunder anvendes skydeprogrammet for skyttemærkeskydning, som anført for 9 mm pistol M/49.

 

3. KRITERIER FOR ERHVERVELSE AF PISTOLMÆRKET

For erhvervelse af pistolmærket gælder nedennævnte pointkrav:

 

3.1. Pistol M/49 og Glock 20.

•Bronze: 215 point.

•Sølv: 245 point.

•Guld: 265 point.

 

3.2. Colt Cobra.

•Bronze: 200 point.

•Sølv: 230 point.

•Guld: 250 point.

 

Skydning Pistol