Denne side viser mine Danske Militære Duelighedstegn.

Jeg har gennem årerne samlet 11 forskellige sammen, - heraf er de fem for skydning og to for terrænløb & svømning.

Flere af mærkerne har jeg erhvervet flere gange og i forskellige klasser - her er kun vist den højeste klasse jeg har erhvervet det enkelte mærke i.

Der kan klikkes på de forskellige mærker for mere information om mærkeprøven mm.

Nederst på siden er der uddrag fra de officielle bestemmelser for bæring.

Fly-kending
Feltskytte
Panser-kending
Pistol skydning
Signal tjeneste
Maskinpistol skydning
Førstehjælp
Gevær skydning
Terræn sport
Maskingevær skydning
Kamp svømning

Forsvarets udmærkelsestegn.


Beskrivelse.

Mærket er ca. 25 mm cirkulære metalmærker fremstillet i messing, som efterfølgende er behandlet ved enten brunering, forsølvning eller forgyldning. Udseende og benævnelse fremgår af THB.


Anskaffelse.

Erhvervede udmærkelsestegn udleveres til ejendom.


Bæringsret.

Personel, der har bestået prøverne for erhvervelse af udmærkelsestegn , har ret til at bære disse.

       

Bæringsbestemmelser.

Udmærkelsestegn kan bæres på følgende uniformsgenstande:

Garnisonsjakke M/69.

Der fastsættes ingen særlig rækkefølge for placeringen af de enkelte udmærkelsestegn.


Ved udmærkelsestegnets fastsyning iagttages, at punktet, hvor de to bladspidser i laurbærkransen mødes, skal vende opad. 


På garnisonsjakke M/69 fastsys tegnene med 1 cm mellemrum i en vandret række med underkanten 1 cm over højre brystlomme og symmetrisk om en lodret linie igennem midten af lommens springfold. Såfremt flere end 4 tegn erhverves, påbegyndes efter tilsvarende retningslinier en ny række 1 cm over 1. række.


Personel, der bærer enten faldskærms-, flyver-, besætnings- eller siriusemblem, bærer udmærkelsestegn med 2 cm mellemrum i en vandret række á 3 mærker med overkant 1 cm under lommeknap på højre brystlomme og symmetrisk om en lodret linie igennem midten af lommens springfold. Er kun ét henholdsvis to tegn erhvervet, bæres det/disse som midterste henholdsvis som de to yderste tegn i rækken á 3 mærker. Er flere end 3 udmærkelsestegn erhvervet, påbegyndes en ny række 1 cm under første række. Bærer dette personel tillige kongeligt navnetræk bæres udmærkelsestegn i vandrette rækker i 2 tegn på højde med navnetrækket, og rækker af 3 tegn fra 1 cm under navnetrækket.


På tjenesteuniformsjakke M/80 (K) fastsys tegnene efter samme retnings linier som for garnisonsjakke M/69.


Udmærkelsestegnene anlægges med underlag i våbenfarverne, som er følgende:

Infanteriet:

Højrød

Jydske Dragonregiment:

Karmoisinrød

Gardehusarregimentet:

Hvid

Artilleriet:

Karmoisinrød

Ingeniørtropperne:

Sort

Telegraftropperne:

Mørkeblå

Forsyningstropperne:

Karmoisinrød

Hærens Materielkommando:

Grå

Forsvarets Sundhedstjenest:

Højrød