Danish Military Badge

Machine Gun Shooting

BESTEMMELSER FOR MASKINGEVÆRMÆRKET


1. DISCIPLINER

Prøven til maskingeværmærket består af en skyttemærkeskydning med maskingevær på støtteben.


2. GENNEMFØRELSE

Prøven gennemføres enten på traditionel langdistanceskydebaneanlæg (TL-bane) eller på selvmarkerende langdistanceskydebane (SL-bane).


2.1. Henvisning, generelle bestemmelser.

Prøven gennemføres i overensstemmelse med skyttemærkeskydningens gennemførelse som anført i HRN 201-2, "Skydereglement for håndskydevåben del II" (SKH II).


2.2. Henvisning, våbenreglementet for LMG M/62.

For maskingevær M/62 anvendes det i HRN 111-007, "7,62 mm maskingevær M/62" anførte skydeprogram for skyttemærkeskydning.


3. KRITERIER FOR ERHVERVELSE AF MASKINGEVÆRMÆRKET

For erhvervelse af maskingeværmærket gælder nedennævnte pointkrav:


3.1. Maskingevær M/62, uden OP.

•Bronze: 112 point.

•Sølv: 138 point.

•Guld: 152 point.


3.2. Maskingevær M/62, under anvendelse af OP.

•Bronze: 116 point.

•Sølv: 140 point.

•Guld: 157 point.


Skydning Maskingevær