Idrætsmærket


Idrætsmærkets formål er at give tilbud, således at man livet igennem kan holde sig i fysisk form, at motivere til at teste sin form hvert år og at motivere til idrætslig samt socialaktivitet år efter år.


Alle kan tage Idrætsmærket, Militær såvel som civilt personel kan erhverve Idrætsmærket.

Krav og discipliner er afpasset efter deltagernes alder og køn.

Prøven til Idrætsmærket består af tre dele, som alle skal bestås.


 

GRUPPE I: Idræt


Her kan man vælge atletik, terrænsportsmærket i bronze eller svømmemærket i sølv.


GRUPPE II: Formprøve


Formprøven er en prøve for alle muskelgrupperne.


GRUPPE III: Udholdenhedsprøven


Udholdenhedsprøven består af 5 km løb. Er man skadet så, man ikke kan løbe, kan man vælge mellem 8 km gang eller 20 km cykling.

Kravene er tilpasset køn og alder.Øvrige oplysninger:


Idrætsmærket er et lille guldmærke, som kan erhverves én gang årligt, og som nummereres med tal ved erhvervelse anden gang og fremefter.


Erhvervelse af mærket tastes i DEMARS samt registres ved Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). Det betyder, at man efter endt værnepligt kan fortsætte med at tage idrætsmærket ved DGI, samt nummereringen fra forsvaret følger med over i den civile idrætsforening.


Idrætsmærket må bæres på hærens garnisonsuniform M/69, søværnets 3A, flyvevåbnets stationsuniform M/72, på venstre overarm. For konstabelgruppen og mellemledergruppen under distinktionen og for officerer 5 cm under skuldersømmen.


Har du lyst til at tage idrætsmærket, så ret henvendelse til idrætskontoret eller til din Idrætsbefalingsmand/Idrætsleder.


Bestemmelser for Idrætsmærket:       (link)

Idrætsmærket - År 1
Idrætsmærket - År 7
Idrætsmærket - År 2
Idrætsmærket - År 8
Idrætsmærket - År 3
Idrætsmærket - År 9
Idrætsmærket - År 4
Idrætsmærket - År 10
Idrætsmærket - År 5
Idrætsmærket - År 11
Idrætsmærket - År 6
Idrætsmærket - År 12

Idrætsmærket udført i stof til påsyning på idrætspåklædning.


Mærket udleveres desværre ikke længere...Idrætsmærkets 8 Km gang-prøve.

Dette mærke findes kun i stof.

Prøven består af 8 Km ildmarch der skal tilbagelægges på omkring en time, - tiden er afhængig af køn og alder...

Tiderne er sammenfaldene med den årlige træningstilstandsprøve.

Svømmemærket


Omkring 1990 blev "prøvesystemet De Danske Svømmeprøver" oprettet ved et sammenarbejde mellem Landsforeningen DUKA-svøm, Dansk Skoleidræt og Dansk Svømme og Livredningsforbund.

Der er mulighed for at aflægge svømmeprøver fra 25 meter til 10.000 meter.

Svømmemærke 100 M
Svømmemærke 300 M
Svømmemærke 700 M
Svømmemærke 1250 M
Svømmemærke 3000 M
Svømmemærke 150 M
Svømmemærke 400 M
Svømmemærke 800 M
Svømmemærke 1500 M
Svømmemærke 200 M
Svømmemærke 500 M
Svømmemærke 900 M
Svømmemærke 2500 M
Svømmemærke 250 M
Svømmemærke 600 M
Svømmemærke 1000 M
Svømmemærke 2500 M