Simborgarmärket


Simma 200 m valfritt simsätt, i mag- eller ryggläge på djupt vatten.
Märket finns som årsmärke samt som 5-, 10-, 25-, 40- och 50-årsmärke.

Simborgarmärke 2024

Simborgarmärke

2024

Simborgarmärke 2020

Simborgarmärke

2020

Simborgarmärke 2016

Simborgarmärke

2016

Simborgarmärke 2023

Simborgarmärke

2023

Simborgarmärke 2019

Simborgarmärke

2019

Simborgarmärke 2022

Simborgarmärke

2022

Simborgarmärke 2018

Simborgarmärke

2018

Simborgarmärke 2021

Simborgarmärke

2021

Simborgarmärke 2017

Simborgarmärke

2017

Simborgarmärke 5 - Årsmärke

Simborgarmärke

5 - Årsmärke

Sarah märket

SARAHMÄRKET

Dyka
Dyka från kanten/pallen


Simma
Simma 25m på under 55,48 sekunder


Kicka
Göra 5st fjärilskickar under vattnet

Simmärken

Bronsmärke

Järnmärke


Simma: 50 meter i magläge på djupt vatten.
Simma: 25 meter i ryggläge på djupt vatten.
Flyta: 1 minut eller 10 meter.
Dyka: Från kant eller brygga på djupt vatten.

Silvermärke

Silvermärke


Simma: 300 m i magläge på djupt vatten.
Simma: 150 m i ryggläge på djupt vatten.
Flyta med kläder: 1 minut och 30 sekunder. Klädsel: Långärmad överdel och  långbyxor.
Flyta: 2 minuter eller 50 meter.
Längddykning: 8 meter.
Djupdykning: 2 gånger från ytan till 1,5 meter.
LivräddningKunskap om punkterna 1-6 i Bad- och Båtvett.
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.
Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet.
Utkast av livboj följt av simning med livboj 10 meter.
Kunna redogöra för mun till mun andning.

För funktionshindrad kan längddykningen förkortas.

Järnmärke

Bronsmärke


Simma: 100 m i magläge på djupt vatten.
Simma: 50 m i ryggläge på djupt vatten.
Flyta: 1 min 30 sekunder eller 20 meter.
Längddykning: 5 meter.
LivräddningKunskap om punkterna 1-3 i Bad- och Båtvett.
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängda armen.
Kast av livboj med lina från kanten till nödställd i vattnet.

Kandidatenmärke

Kandidatenmärke


Simma: 600 meter i magläge på djupt vatten.
Simma: 300 meter ryggsim på djupt vatten.
Flyta med kläder: 2 minuter eller 50 meter.
Klädsel: Långärmad överdel och långbyxor.
Flyta: 3 minuter eller 75 meter.
Vattentramp: 3 minuter eller 75 meter.
Längddykning: 10 meter.
Djupdykning: Till 2 meter 1 gång från kanten och en gång från ytan.
Dyka: Från minst 1 meters höjd en gång.
Livräddning: 16 meters simning med livboj följt av ilandföring med hjälp av livboj
16 meter. Maximal tid för momentet 2 minuter 45 sekunder.
Kunskap om punkterna 1-11 i bad- båtvett.

Utkast av livboj följt av simning med livboj 25 meter.

Kunna redogöra för mun till mun andning.
Kunna hjälpa en nödställd person med förlängd arm.

Magistermärken

Järnmärke

JÄRNMAGISTERN


JÄRNMAGISTERN För märket fordras 9 betyg, ett betyg i varje delprov.