Veteranmarch


”Veteransupport” gennemfører hvert år i juni Veteranmarchen i området omkring Kronborg slot i Nordsjælland.

Formålet med Veteranmarchen er at indsamle midler til veteranarbejdet i Danmark.

Desværre har man været nødsaget til at aflyse arrangementet i 2021 på grund af Corona restrektioner.

I 2021 blev der som alternativ åbnet op for muligheden for at gennemføre Veteranmarchens ruter på 7, 15 eller 30 km som lokalt afholdt march.

I forbindelse med gennemførelse af Flyvermarchens og Gardermarchen benyttede mange sig af muligheden for stadig at støtte op om veteranmarchen og gennemførte den samtidig med de andre marcher…

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

30 Km ruten

Veteranmarch 2023

Veteranmarch 2023

30 Km ruten

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Forside af medalje

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

Forside af medalje

Veteranmarch 2023

Veteranmarch 2023

Forside af medalje

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Bagside af medalje

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

Bagside af medalje

Veteranmarch 2023

Veteranmarch 2023

Bagside af medalje

Gardermarch


Gardermarchen afholdes hvert år af Garderforening og den Kongelige Livgarde med udgangspunkt på Høvelte Kaserne.

Ruterne er lagt i det kønne Nord Sjællandske landskab i det militære øvelsesområde og i skovene omkring Blovstrød.

Marchen har en kort rute på 10 Km (blå), en mellem lang på 20 Km (hvid) og en lang rute på 30 km (rød).

På medalje båndet angiver et lille mærke hvor mange gange man har gennemført den pågældende distance.

I 2023 lykkedes det desværre for arrangørerne at miste 1500 medaljer til førsteårs deltagere så en masse vandrere måtte tage hjem uden at få udleveret den medalje som de havde gennemført til… ikke særlig imponerende!

Startgebyret er det højeste som jeg har oplevet til en Dansk endags vandring, det er det samme som der betales for IML Hærvejsmarchen i Viborg!

Gardermarch medalje

Gardermarch medalje

Gardermarch

Gardermarch

Forside af medalje

Gardermarch 1 År - 20 km

Gardermarch

Mærke til angivelse af antal år og distance der er gennemført

Gardermarch

Gardermarch

Bagside af medalje

Føringsstøtteregimentets Medaljemarch


Føringsstøtteregimentets Medaljemarch gennemføres hvert år med udgangspunkt på Ryes Kaserne i Fredericia.

Ruterne går først gennem kasernens øvelses område derefter følger man Lillebælt ind til centrum af byen hvor man går op på det imponerende vold anlæg som Fredericia er kendt for.

En flot og spændende tur hvor der både er flotte landskaber at se på samt indsigt i en væsentlig af den Danske Militære historie.

Langt de fleste deltagere var soldater, måske på grund af et særdeles højt startgebyr der var på højde med det der betales for Hærvejsmarchen i Viborg! Alt alt for højt for en endags vandre tur på 20 km…

 Føringsstøtteregimentets Medaljemarch

Medalje for første års gennemførelse af Føringsstøtteregimentets Medaljemarch 

 Føringsstøtteregimentets Medaljemarch

Forside af medaljen fra Føringsstøtteregimentets Medaljemarch

 Føringsstøtteregimentets Medaljemarch

Bagside af medaljen fra Føringsstøtteregimentets Medaljemarch

HJV Walking Challenge (Forår)


Hærhjemmeværns Distrik Syd & Sønderjylland gennemførte i begyndelse af 2021 en Km 90 viatuel walking challenge hvor personel fra Hjemmeværnet kunne deltage.

HJV Walking Challenge - Forår 2021

HJV Walking Challenge - Forår 2021

HJV Walking Challenge (Sommer)


Hærhjemmeværns Distrik Syd & Sønderjylland gennemførte i i sommer perioden af 2021 og 2022 en Km 75/90 & Km 150/180 viatuel walking challenge hvor personel fra Hjemmeværnet kunne deltage.

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  75 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021

75 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022

90 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021

150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022

180 Km

Den Fynske Hjemmeværnsmarch


I mange år har det lokale Hjemmeværnskompagni i området omkring Vissenbjerg og Tommerup på Midt Fyn gennemført den Fynske Hjemmeværnsmarch. Denne march er meget brugt som træning for de militære hold der senere på året rejser til Holland og deltage i Nijmegenmarchen.

Medaljer har været den samme gennem alle årerne, dog indgraveres der års tallet for det pågældende år hvor den gennemføres.

Den Fynske Hjemmeværnsmarch medalje

Her med årstallet for gennemført march i 2010

De Blå Baretter’s March


Veteran foreningen De Blå Baretter (Nu Danmarks Veteraner) har siden 1978 gennemført den årlige vandring ” De Blå Baretter’s March”

Denne march er åben for alle der ønsker at deltage! Den blev i mange år gennemført i adskillige af de lokale afdelinger af foreningen, desværre er det nu kun i den lokale afdeling i Næstved den stadig afholdes.

Gennem årerne har der været skiftende motiver på medaljen; i mange år var det med et motiv fra en af de mange UN missioner der har haft Dansk deltagelse.

De Blå Baretters March

De Blå Baretter’s March Medalje

Denne madalje er fra årets march i 2001 og mindes Dansk deltagelse i UNEF l missionen i Gaza (1956 - 1967)

De Blå Baretters March

De Blå Baretter’s March Medalje

Denne madalje er af den nye type hvor der ikke længere er henvisning til en Dansk UN mission...