Flyvermarch


Flyvevåbnet gennemførte i starten af september 2021 den første Flyvermarch på Flyvestation Karup.

Omkring 900 ansatte i Forsvaret og frivillige i Hjemmeværnet deltog i denne march.

Flyvermarch medalje

Flyvermarch

Medalje for første års gennemførelse

Flyvermarch medalje - Spange for 2 års deltagelse

Flyvermarch

Medalje og spange for andet års gennemførelse

Flyvermarch medalje

Flyvermarch - forside af medalje

Flyvermarch 2022 - 20 Km ruten

Mærke tildelt alle deltagere i Flyvermarchen der gennemførte 20 Km ruten i 2022

Flyvermarch medalje

Flyvermarch - bagside af medalje

Flyvermarch 2021

Mærke tildelt alle deltagere i Flyvermarchen 2021

Flyvermarch 2022 - 30 Km ruten

Mærke tildelt alle deltagere i Flyvermarchen der gennemførte 30 Km ruten i 2022

Flyvermarch medalje - Spange for 2 års deltagelse

Flyvermarch - spange for andet års deltagelse

F16 Fighting Falcon

Flyvermarch 2022 - 20 Km ruten med 10 Kg udrustning

Mærke tildelt alle deltagere i Flyvermarchen der gennemførte 30 Km ruten med mindst 10 Kg udrustning i 2022

Flyvermarch 2021

Flyvermarch 2022

Veteranmarch


”Veteransupport” gennemfører hvert år i juni Veteranmarchen i området omkring Kronborg slot i Nordsjælland.

Formålet med Veteranmarchen er at indsamle midler til veteranarbejdet i Danmark.

Desværre har man været nødsaget til at aflyse arrangementet i 2021 på grund af Corona restrektioner.

I 2021 blev der som alternativ åbnet op for muligheden for at gennemføre Veteranmarchens ruter på 7, 15 eller 30 km som lokalt afholdt march.

I forbindelse med gennemførelse af Flyvermarchens og Gardermarchen benyttede mange sig af muligheden for stadig at støtte op om veteranmarchen og gennemførte den samtidig med de andre marcher…

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

30 Km ruten

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Forside af medalje

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

Forside af medalje

"Alternativ" Veteranmarch 2021

"Alternativ" Veteranmarch 2021

Bagside af medalje

Veteranmarch 2022

Veteranmarch 2022

Bagside af medalje

HJV Walking Challenge (Forår)


Hærhjemmeværns Distrik Syd & Sønderjylland gennemførte i begyndelse af 2021 en Km 90 viatuel walking challenge hvor personel fra Hjemmeværnet kunne deltage.

HJV Walking Challenge - Forår 2021

HJV Walking Challenge - Forår 2021

HJV Walking Challenge (Sommer)


Hærhjemmeværns Distrik Syd & Sønderjylland gennemførte i i sommer perioden af 2021 og 2022 en Km 75/90 & Km 150/180 viatuel walking challenge hvor personel fra Hjemmeværnet kunne deltage.

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  75 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021

75 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022

90 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2021

150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022  150 Km

HJV Walking Challenge - Sommer 2022

180 Km

Den Fynske Hjemmeværnsmarch


I mange år har det lokale Hjemmeværnskompagni i området omkring Vissenbjerg og Tommerup på Midt Fyn gennemført den Fynske Hjemmeværnsmarch. Denne march er meget brugt som træning for de militære hold der senere på året rejser til Holland og deltage i Nijmegenmarchen.

Medaljer har været den samme gennem alle årerne, dog indgraveres der års tallet for det pågældende år hvor den gennemføres.

Den Fynske Hjemmeværnsmarch medalje

Her med årstallet for gennemført march i 2010

De Blå Baretter’s March


Veteran foreningen De Blå Baretter (Nu Danmarks Veteraner) har siden 1978 gennemført den årlige vandring ” De Blå Baretter’s March”

Denne march er åben for alle der ønsker at deltage! Den blev i mange år gennemført i adskillige af de lokale afdelinger af foreningen, desværre er det nu kun i den lokale afdeling i Næstved den stadig afholdes.

Gennem årerne har der været skiftende motiver på medaljen; i mange år var det med et motiv fra en af de mange UN missioner der har haft Dansk deltagelse.

De Blå Baretters March

De Blå Baretter’s March Medalje

Denne madalje er fra årets march i 2001 og mindes Dansk deltagelse i UNEF l missionen i Gaza (1956 - 1967)

De Blå Baretters March

De Blå Baretter’s March Medalje

Denne madalje er af den nye type hvor der ikke længere er henvisning til en Dansk UN mission...