Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet


Forside af medaljen

 Hæderstegn for god tjeneste ved Flyvevåbnet

Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet


Bagside af medaljen

Bestemmelser for "Hæderstegnet for god tjeneste ved flyvevåbnet"  (link)

Forsvarets Medalje for International Tjeneste

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan


Forside af medaljen

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan

Forsvarets Medalje for International Tjeneste - Afghanistan


Bagside af medaljen

Bestemmelser for "Forsvarets Medalje for International Tjeneste"  (link)

Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Medalje for International Tjeneste 1948-2009

Medalje for International Tjeneste 1948-2009


Forside af medaljen

Medalje for International Tjeneste 1948-2009


Bagside af medaljen

Bestemmelser for "Forsvarets Medalje for International Tjeneste 1948-2009"  (link)

Hjemmeværnets anciennitetstegn

HJV 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab

HJV 20 ÅR

Anciennitet tegn for 20 års medlemskab

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab

HJV 40 ÅR

Anciennitet tegn for 40 års medlemskab

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab


Forside af medaljen

HJV 40 ÅR

Anciennitet tegn for 40 års medlemskab


Forside af medaljen

HJV 25 ÅR

Anciennitet tegn for 25 års medlemskab


Bagside af medaljen

HJV 40 ÅR

Anciennitet tegn for 40 års medlemskab


Bagside af medaljen

Bestemmelser for "Hjemmeværnets Anciennitetstegn"  (link)

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats


Forside af medaljen

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats

Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats


Bagside af medaljen

Bestemmelser for "Forsvarsministerens Medalje for Særlig Indsats"  (link)

De Blå Baretter - Nobels Fredspris medalje


Den 10/12 1988 blev "United Nations Peace-Keeping Forces" tildelt Nobels fredspris for 1988 af den Norske Nobelkomité.

Efterfølgende har en del forskellige Lande og Organasitioner ønsket at markerer dette ved at indstifte forskellige medaljer og hæderstegn.

Normalt var kravet for at erhverve en af disse medaljer at man har forrettet UN tjeneste før 1988 og modtaget en UN missions medalje for dette - Kun i Danmark er det muligt at erhverve "De Blå Baretters Fredsprismedalje" for alt UN tjeneste, så både tjeneste før 1988 og efter 1988 tæller!

I Danmark markeres UN tjeneste før 1988 med en lille sølv olivengren på ordensbåndet.

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer


Forside af medaljen

Nobels Fredspris medalje

Nobels Fredspris medaljer


Bagside af medaljen

FN tjeneste før 1988

UN tjeneste før 1988, monteres på ordensbåndet

Danske Dragonforeningers Sammenslutning

10 års tegn Danske Dragoforeningers Sammenslutning

10 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

25 års tegn Danske Dragoforeningers Sammenslutning

25 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

40 Års tegn Danske Dragonforeningers Sammenslutning

40 års tegn

Danske Dragoforeningers

Sammenslutning

De Blå Baretter / Danmarks Veteraner

10 års medlemstegn

De Blå Baretter / Danmarks Veteraners tegn for 10 års uafbrudt medlemskab af foreningen.

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra

DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra UNGCI

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Forside af medaljen

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR


Forside af medaljen

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra UNGCI


Forside af medaljen

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020


Forside af medaljen

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Bagside af medaljen

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR

25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR


Bagside af medaljen

25 års mindesmedalje fra UNGCI

25 års mindesmedalje fra

UNGCI


Bagside af medaljen

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers

24. Oktober 1945 - 2020


Bagside af medaljen

Miniature medaljer fra ”De Blå Baretter”

Disse medaljer anvendes til galla uniform/påklædning.


 • 50 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP
 • 25 års mindesmedalje fra DANCON UNPROFOR
 • 25 års mindesmedalje fra UNGCI
 • 75 års mindesmedalje fra Nordiske Peacekeepers 24. Oktober 1945 - 2020

Mindes medalje udgivet af Danmarks Veteraner i forbindelse med Danmarks 50. års jubilæum som medlemsland i Europæiske Union EU.

Medaljen er tænk som en jubilæums medalje til det personel der har forrettet tjeneste på en mission i regi af EU, men også som en mere general fejring af 50 års medlemskabet.

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union


Forside af medalje

EU 50 år

Mindesmedalje for 50 års Dansk medlemskab af Europæiske Union


Bagside af medalje

Mindes medalje udgivet af Danmarks Veteraner i forbindelse med NATO 75. års jubilæum.

Medaljen er en jubilæums medalje der kan tildeles til det personel der har forrettet tjeneste på en mission i regi af NATO som KFOR, IFOR osv.

EU 50 år

Mindesmedalje for NATO 75

års jubilæum

EU 50 år

Mindes medalje for NATO

75 års jubilæum


Forside af medalje

EU 50 år

Mindes medalje for NATO

75 års jubilæum


Bagside af medalje

De Danske Forsvarsbrødre


De Danske forsvarsbrødre, - en ”fælles” soldater forening for personel fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet samt Civilforsvaret – ja selv kvinder kan nu optages som medlem og blive forsvars-"broder"…

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006


DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005


Forside af medaljen

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


Forside af medaljen

125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006


Forside af medaljen

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre


Forside af medalje

100 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 100 års jubilæumet i Samvirksomheden den 15 juli 2005


Bagside af medaljen

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864

Mindes medalje for 150 års jubilæum for krigen i 1864


Bagside af medaljen

125 ÅRS JUBILÆUM

Mindes medalje fra 125 års jubilæumet i 10 Kreds 2006


Bagside af medaljen

DF 10 ÅR

Anciennitet tegn for 10 års medlemskab af De Danske Forsvarsbrødre


Bagside af medalje

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Medlemsemblem - De Danske Forsvarsbrødre

Veteransupport


Her er vist et sæt med en uofficiel jubilæumsmedalje fra støtteforeningen Veteransupport, som desværre ikke må anlægges på Forsvarets uniformer.

Medaljen er til markering af 60 året for UNFICYP oprettelse på Cypern i 1964 og 50 årsdagen for våbenhvilen 16. august 1974.

Medaljen skal mindes de 24 faldne Danske soldater og ærer den store indsats, som er ydet af over 23000 soldater fra Forsvaret.

Markering af 60 året for UNFICYP

60 års mindesmedalje sæt fra DANCON UNFICYP

Markering af 60 året for UNFICYP

60 års mindesmedalje sæt fra DANCON UNFICYP

Markering af 60 året for UNFICYP

60 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP

Markering af 60 året for UNFICYP

60 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Forside af medaljen

Markering af 60 året for UNFICYP

60 års mindesmedalje fra DANCON UNFICYP


Bagside af medaljen

Markering af 60 året for UNFICYP

Souvenier mærke fra mindesmedalje sættet for 60 års DANCON UNFICYP

Markering af 60 året for UNFICYP

Challenge Coin fra mindesmedalje sættet for 60 års DANCON UNFICYP


Forside af "mønten"

Markering af 60 året for UNFICYP

Souvenier mærke fra mindesmedalje sættet for 60 års DANCON UNFICYP

Markering af 60 året for UNFICYP

Challenge Coin fra mindesmedalje sættet for 60 års DANCON UNFICYP


Bagside af "mønten"

De Danske Soldaterforeninger


Her er vist forskellige uofficielle medaljer som alle har det til fælles at de ikke må anlægges på Forsvarets uniformer.

De fleste Danske Soldater Foreninger har forskellige Hæderstegn og Medaljer.

Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

Danske Soldaterforeningers Landsråd - 75 års Erindrings medalje

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

Minde medalje fra nedlæggelsen af Nørrejyske Artilleriregiment 31 okt. 2000

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment

Medalje fra Soldaterforeningen ved Prinsens Livregiment