I forbindelse med deltagelse i såkaldte "Peace Keeping" eller "Freds Skabende" missioner i udlandet tildeles der efter et stykke tid en missions medalje.


For UN medaljer er det normalt 90 dages tjeneste og for NATO medaljer er det 30 dages tjeneste.


Medaljer der er monteret i lige bånd skal normalt have skiftet dette til et såkaldt krydsbånd som kun anvendes i Danmark.

Dog er medaljer der er forsynet med et "spænde" - det lille metal mærke med tekst på båndet, fritaget for denne regel.

Lige for NATO medaljen er der i UBH en undtagelse for båndet - det kan både bæres som krydsbånd og som normalt lige bånd.

Dog mener jeg at den mest "rigtige" måde er at den bæres med lige bånd som vist her, -samtidig ser det noget amatør agtig ud når et metal "spænde" forsøges monteret på et krydsbånd.

NATO medalje SFOR

NATO Medalje for tjeneste ved den internationale SFOR styrke i Bosnien

NATO medalje SFOR

NATO Medalje


Forside af medaljen

NATO medalje ISAF

NATO Medalje for tjeneste ved den internationale  ISAF styrke i Afghanistan.

NATO medalje SFOR

NATO Medalje


Bagside af medaljen