Japanese Red Cross - Special Membership medal in Silver


Dette er vel nok den mest berømte/berygtede medalje i Danske militære kredse.

Utallige historier og rygter findes om denne medalje…

Jeg vil her prøve at komme med lidt real information og forhåbentlig aflive en del af de værste vandre historier.


Fakta:

 

•Medaljen er en officiel Japansk udmærkelse.


•Den tildeles af det Japanske Røde Kors.


•Den er optaget i den Danske Kongelige Hof & Stats Kalender som anerkendt udenlandsk dekoration.


•Forsvarskommandoen/Forsvarets Personel Tjeneste har efter ansøgning givet bæringstilladelse til anlæggelse på Dansk militær uniform i adskillige tilfælde.


•Medaljen tildeles sammen med et stort diplom skrevet med Japanske skrifttegn + en oversættelse på engelsk.


•Medaljen skal bæres med en rød/hvid rosette på medalje båndet – dette gælder også for ordens spændet (silden).


 

Hvorledes erhverves den:


Medaljen blev indstiftet i 1888 og blev uddelt indtil engang omkring 1990!


Den blev tildelt udenlandske personer der havde status som ”special member” af det Japanske Røde Kors Selskab – det vil sige at alle udlændige der meldte sig ind som medlem i Japans Røde Kors og betalte et hvis gebyr modtog medaljen.


Dette var den eneste måde hvorpå den kunne erhverves!


Der skulle så efterfølgende søges om bæringstilladelse ved Forsvarskommandoen. Der er ikke siden slutningen af 1980erne blevet giver mange nye bæringstilladelser til denne medalje!


Lidt vandre historier:

 

•Man kan bare købe medaljen og så bære den - NEJ


•Alle der har et førstehjælps mærke kan bære den – NEJ


•Der skal ikke søges nogen form for godkendelse - NEJ


•Alle der har været udsendt i en UN eller NATO mission har ret til at bære den - NEJ


Jeg er desværre godt klar over at en del af rygterne stammer fra en driftig ”forretnings” mand i Viborg området der har fået fremstillet et stort parti kopi medaljer og efterfølgende har solgt dem, - disse medaljer er dog ikke monteret med rosette på båndet.


Disse medaljer er set båret i stort antal af Hjemmeværnsfolk og andre Soldater der har fået opfattelsen at de var i deres gode ret til at anlægge dem da historierne de fik ved sælgeren jo sagde at det måtte de godt…


Ser du medaljen båret af nogen – så bemærk:

 

•Er der en rød/hvid rosette på båndet?


•Kan der fremvises et officielt diplom fra Japans Røde Kors med vedkommendes navn?


•Fremgår der noget om bæringstilladelse fra FKO/FPT i den pågældendes stam papirer i SAP?


Hvis ikke, ja så er der nok tale om en kopi medalje der uretmæssig er anlagt….


Special Membership Medal

Japanese Red Cross - Special Membership medal in Silver

Special Membership Medal - Forside af medalje

Japanese Red Cross - Special Membership medal in Silver

Forside af medaljen

Special Membership Medal - Forside af medalje

Japanese Red Cross - Special Membership medal in Silver

Bagside af medaljen

Regular Membership medal

Regular Membership medal - denne medalje er normalt ikke blevet tildelt udlændinge.

Life Membership medal

Life Membership medal (med 16mm blå rosette) - medaljen udgået i 1956 - er normalt ikke blevet tildelt udlændinge.

Cross of Merit

Cross of Merit - Silver.


Tildeles personer der har ydet  en ganske særlig indsat for det Japanske Røde Kors - denne indsat kan være både praktisk arbejde men også ved hjælp af en særdeles stor donation af penge...


Special Membership medal

Special Membership medal in Silver (med 22mm rød/hvid rosette).

Cross of Merit - Gold

"Golden Medal of Special Membership" denne medalje blev fra 1956 tildelt ved ganske særlige lejligheder.