I forbindelse med deltagelse i såkaldte "Peace Keeping" eller "Freds Skabende" missioner i udlandet tildeles der efter et stykke tid en missions medalje.


For UN medaljer er det normalt 90 dages tjeneste og for NATO medaljer er det 30 dages tjeneste.

UNFICYP

UN Medalje for tjeneste ved UNFICYP på Cypern.

Number 2

”Metalic silver number 2”

Tildeles efter to tildelinger af samme medalje – normalt 2 x 6 måneders tjeneste i missionen.

UNPROFOR

UN Medalje for tjeneste ved UNPROFOR i Kroatien.

UN medalje - Forside

UN Medalje


Forside af medaljen

UNGCI

UN Medalje for tjeneste ved UNGCI i Irak.


UN medalje - Bagside

UN Medalje


Bagside af medaljen

UN Mission Bar
UNGCI

United Nations Guard Contigent bar til montage på United Nations Special Service Medal

United Nations Special Service Medal

UN Mission Bar

UN Mission Bar


Tildelt efter 90 dages tjeneste ved ”United Nations Guard Contigent in Iraq”, dette mærke er til brug på den blå politi UN Security uniform.


Der er bæringstilladelse til dette mærke på Danske Militære Uniformer.