United Nations

Decorations & Medals

I forbindelse med deltagelse i såkaldte "Peace Keeping" eller "Freds Skabende" missioner i udlandet tildeles der efter et stykke tid en missions medalje.


For UN medaljer er det normalt 90 dages tjeneste og for NATO medaljer er det 30 dages tjeneste.

UNFICYP

UN Medalje for tjeneste ved UNFICYP på Cypern.

UNPROFOR

UN Medalje for tjeneste ved UNPROFOR i Kroatien.

UNGCI

UN Medalje for tjeneste ved UNGCI i Irak.