Hærvejs-marchen har siden 1969 været gennemført i juni måned med udgangspunkt på Viborg Kaserne.


Der skal gennemføres en rute på op til 2 x 45 Kilometer i det kønne og kuperede midtjyske teræn omkring Viborg.


Det er den største og mest kendte march i Danmark, normalt er der omkring 6000 - 7000 deltagere.


Hærvejs-marchen er den Danske IML march.


Hærvejs-march medaljerne er desværre ikke officielt anerkendte Danske medaljer...

De må ifølge uniforms bestemmelserne således IKKE anlægges på Forsvarets uniformer.

Dog har der i mange år været set lidt stort på denne bestemmelse, specielt ved Prinsens Livregiment på Viborg Kaserne.

Ved PLR var holdningen at alt personel mindst en gang skulle have gennemført Hærvejs-marchen. Den nuværende protektor for marchen HKH Prins Joachim gennemførte således marchen da han var tjenestegørende officer ved Prinsens Livregiment.

Det var faktisk et krav fra Regiment chefens side (Oberst Jens Kristian Lund), at den blev båret enten som medalje eller som ordensbånd.

Efter sammenlægningen af PLR og JDR er der ikke længere nogen steder i det Danske Forsvar hvor man med bare lidt god samvittighed kan bære medaljen - synd!

Hærvejsmarch - 1 år

Hærvejsmarchen

Bronze medalje for første års gennemførelse

Hærvejsmarch - 5 år

Hærvejsmarchen

Sølv medalje for femte års gennemførelse

Hærvejsmarch - 9 år

Hærvejsmarchen

Guld medalje for niende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 2 år

Hærvejsmarchen

En Bronze urkok til medaljebåndet for andet års gennemførelse

Hærvejsmarch - 6 år

Hærvejsmarchen

En Sølv urkok til medaljebåndet for sjette års gennemførelse

Hærvejsmarch - 3 år

Hærvejsmarchen

To Bronze urkokker til medaljebåndet for tredje års gennemførelse

Hærvejsmarch - 7 år

Hærvejsmarchen

To Sølv urkokker til medaljebåndet for syvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 4 år

Hærvejsmarchen

Tre Bronze urkokker til medaljebåndet for fjerde års gennemførelse

Hærvejsmarch - 8 år

Hærvejsmarchen

Tre Sølv urkokker til medaljebåndet for ottende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 10 år

Hærvejsmarchen

Guld medalje med egeløv for tiende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 15 år

Hærvejsmarchen

Guld medalje med emalje-egeløv for femtende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 20 år

Hærvejsmarchen

Antik-Sølv medalje med egeløv for tyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 25 år
Hærvejsmarch - 11 år

Romertal 11 til medaljebåndet for ellevte års gennemførelse

Hærvejsmarch - 16 år

Romertal 16 til medaljebåndet for sekstende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 21 år

En Guld-Emalje urkok til medaljebåndet for enogtyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 26 år

En Guld-Emalje urkok til medaljebåndet for seksogtyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 12 år

Romertal 12 til medaljebåndet for tolvte års gennemførelse

Hærvejsmarch - 17 år

Romertal 17 til medaljebåndet for syttende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 22 år

To Guld-Emalje urkokker til medaljebåndet for toogtyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 26 år
Hærvejsmarch - 13 år

Romertal 13 til medaljebåndet for trettende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 18 år

Romertal 18 til medaljebåndet for attende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 23 år

Tre Guld-Emalje urkokker til medaljebåndet for treogtyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 26 år
Hærvejsmarch - 14 år

Romertal 14 til medaljebåndet for fjortende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 19 år

Romertal 19 til medaljebåndet for nittende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 24 år

Fire Guld-Emalje urkokker til medaljebåndet for fireogtyvende års gennemførelse

Hærvejsmarch - 26 år

Hærvejsmarchen

Sølv medalje med Guld urkok og krone for femogtyvende års gennemførelse

2020 Corona Award

CORONA 2020


I 2020 var hele verden hårdt ramt af Corona Pandemien, dette medførte at stort set alle internationale vandrings aracementer blev aflyst.

Som et alternativ til de aflyste arrangementer blev begrebet ”virtuel march” opfundet. Du vandre lokale ruter og registrer din vandring på GPS hvorefter du indsender dit resultat til arrangøren af den virtuel march.


Hærvejsmarchens virtuel march varede over et halt år hvor du kunne indrapportere alle dine vandrede kilometer…

2020 Corona Award

CORONA 2021


Også i 2021 var hele verden hårdt ramt af Corona Pandemien, dette medførte at stort set alle internationale vandrings aracementer blev aflyst.

Som et alternativ til den aflyste Hærvejsmarch blev der åbnet op for muligheden for at gå den normale rute i Viborg. Man havde mulighed i en hel uge til det, så deltagerne var spredt ud over et stort tidsrum samt alt festivitas var aflyst.

Hold plakette
Hold plakette

Hold plakette


Indtil de store ændringer af reglerne i 2014 blev der til de hold der gennemførte marchen tildelt en hold plakette.

For de militære hold skulle der gennemføres en march på 2 x 45 km med mindst 12 personer.

"Hjælper-medaljen"

Hærvejsmarchens Fortjenestemedalje


Til personer der har medvirket til afholdelse af den årlige hærvejsmarch kan denne medalje tildeles.

Den går normalt under navnet "Hjælper-medaljen"

"Hjælper-medaljen"
Mini medaljer - Hærvejsmarchen

Miniature medaljer


4 cm høje miniature medaljer til brug på hatte, rygsække osv.

50 års jubilæums mærke 2018

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2018

Hærvejsmarchen 2013

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2013

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

Hærvejsmarchen 2012

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen 2012

Hærvejsmarchen

Stof souvenirer mærke

fra Hærvejsmarchen

I 2014 er reglerne blevet ændret så alle ruter nu tildeles den samme medalje, det er samtidig blevet frit selv at vælge hvor langt man ønsker at gå.

Du kan nu få Hærvejsmarch medaljen ved at gennemføre en rute på 2 X 5 Km...


Indtil ændringerne i 2014 fandtes der også en mindre rute på 2 x 20 Km for dem der ikke har mod på at gennemføre den fulde march på 2 x 45 Km.

Denne rute blev meget brugt af hold fra forskellige firmaer fra Viborg området der benytter muligheden for at "lave noget sammen", ligeledes er der mange enkelt personer der gik med for ”hyggens” skyld…

 

Da ruten var lige netop lang nok til at opfylde IML kravet om mindst 20 Km per dag er der også en del udlændinge der benyttede muligheden for at få den Danske IML spange på den ”billige” måde…

Jeg har selv sprunget over hvor gæret er lavest og deltaget på denne rute to år…

1 ÅR

2  x 20 Km Medaljen - denne serie af medaljer er udgået fra 2014!

2 ÅR

2 tal for to gemnnemførte marcher på 2  x 20 Km - denne serie af medaljer er udgået fra 2014!

Hærvejsmarch - 26 år
Hærvejsmarch - 26 år