Two days March of Gilboa er den Israelske IML march.

Denne march gennemføres omkring Gilboa bjerget der er beliggende i det nordlige Israel, tæt ved Nazaret by og Genesaret sø som begge er kendte steder fra biblen…

Marchen strækker sig over to dage hvor der begge dage er start og mål ved den lille kibbutz Gilboa. Man bliver kørt med bus op på Gilboa bjerget hvor ruten så begynder. Den er begge dage særdeles udfordrende med masse af stigninger og bratte fald på stenede og dårlige bjerg veje.

Områder er meget smukt og med masser af spændende udsigtspunkter, man er blandt andet begge dage ude og gå i grænse området ind til de besatte områder i Jordan.

De lokale deltagere er genneralt meget imødekommende og venlige.

Den eneste større ulempe jeg oplevede var at sidste dag deltog der er meget stort antal familier med masse af børn – dette medførte at ruten var meget svært fremkommelig samtidig med at der var en noget stram tidsbegrænsning…

Alt i alt en spændende og hård tur i et landskab der er total anderledes end herhjemme.

Denne IML march er et must for alle march tosser, i værtfald mindst en gang.

Two days March of Gilboa

Medalje fra den 19 Internationale to dags IML Gilboa March 2017

Two days March of Gilboa

Medalje fra den 19 Internationale to dags IML Gilboa March 2017


Forside af medalje

Two days March of Gilboa

Souvenirer mærke – udleveret til alle udenlandske deltagere i Gilboa marchen

Two days March of Gilboa

Medalje fra den 19 Internationale to dags IML Gilboa March 2017


Bagside af medalje